Rabla pentru electrocasnice

rabla pentru electrocasnice


Regulament RABLA PENTRU ELECTROCASNICERegulament cu privire la derularea Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (denumit in continuare “Programul”), derulat de Administratia Fondului pentru Mediu (denumita in continuare “Organizator” sau “Autoritatea”) si finantat din Fondul pentru Mediu, in cadrul magazinului online www.hotpoint.com.ro1. Comerciant participant: ELECTROCASNICE S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Capitan Aviator Alex Serbanescu, nr. 14, bl. 14A, sc. A, et. 1, ap. 7, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/5544/1993 cod fiscal nr. RO 3540331, are calitatea de comerciant participant validat in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice mari, organizat de catre Autoritate


2. Durata programului. Campania se desfasoara incepand cu 24.05.2019, o data cu deschiderea aplicatiei https://solicitant.afm.ro/PF/ destinate inscrierii persoanelor fizice in limita bugetului disponibil si se incheie la data stabilita de Ministerul Mediului ca fiind data de final a programului


3. Scopul programului. Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin inlocuirea echipamentelor electrice si electronice de uz casnic, uzate, cu unele mai performante din punct de vedere energetic cu implicarea consumatorului final in procesul de inlocuire a vechilor aparate electrocasnice si cu implicarea consumatorului final in procesul de inlocuire a vechilor aparate electrocasnice si electronice din gospodaria sa cu unele moderne si eficiente energetic.


4. Aria de desfășurare. Campania se desfasoara doar in municipiul Bucuresti si zonele limitrofe Bucurestiului (maxim 15 km de la ieisirea din oras).


5. Dreptul de participare. Poate beneficia de finantare (voucher) solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este persoana fizica cu domiciliul in România;

b) nu are obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local, conform legislatiei nationale in vigoare, la data achizitionarii EEE;

c) are vârsta de minimum 18 ani impliniti in momentul inscrierii in aplicatia informatica;

d) este posesor al unui/unei buletin/carti de identitate valabil/(e) in momentul inscrierii in program;

e) se obliga sa predea un EEE uzat echivalent in momentul achizitionarii unui EEE nou (schimb unu la unu);

f) isi da acordul cu privire la prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici


6. Mecanism de funcționare. Sunt eligibile in cadrul programului achizitiile de EEE-uri noi, care au ca rezultat cresterea eficientei energetice la clasele A, A+, A++ sau A+++.

Prin program se finanteaza masini de spalat rufe, aparate de aer conditionat, frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/ congelatoare, masini de spalat vase si televizoare. Finantarea oferita de Ministerul Mediului, prin AFM se acorda sub forma de vouchere pentru achizitionarea de echipamente electrice si electronice de uz casnic, cu eficienta energetica clasa A, A+, A++ si A+++, din urmatoarele categorii:

a) masini de spalat rufe;

b) frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare;

c) aparate de aer conditionat.

d) masini de spalat vase

e) televizoare


Valoarea voucherului este de:

a) 200 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++;


b) 300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++;


c) 300 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A++;


d) 400 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A+++;


e) 400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire (A+++/ A++);


f) 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++;


g) 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++.


h) 200 lei pentru televizoare cu eficienta energetica A si A+;


i) 400 lei pentru televizoare cu eficienta energetica A++ si A+++.


Persoanele care doresc sa beneficieze de vouchere trebuie sa acceseze aplicatia electronica de pe website-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (www.afm.ro) si sa urmeze pasii indicati, completând cu atentie datele care li se solicita.


Voucherul este valabil 15 zile de la emitere, respectiv de la data publicarii listei solicitantilor aprobati.


Ulterior cumparatorul plaseaza comanda online pe www.hotpoint.com.ro, completand in campul Comentarii “Voucher Rabla serie....nr.....” codul primit in urma inregistrarii pe site-ul www.afm.ro.


Cumparatorul poate achizitiona mai multe EEE-uri eligibile, beneficiind, in mod corespunzator, de mai multe vouchere, dar nu mai mult de unul pentru fiecare categorie.

Persoana fizica beneficiaza de valoarea unui voucher la achizitionarea unui EEE eligibil, in schimbul predarii unui DEEE echivalent complet, cu exceptia masinilor de spalat vase care vor putea fi achizitionate la schimb cu oricare alt electrocasnic din program (frigider, televizor, aer conditionat, masina de spalat rufe).


Adaugi in cos produsul dorit, completezi datele de livrare, introduci codul de voucher în rubrica Comentarii si trimiti comanda.

Verificam valabilitatea voucherului si programam livrarea.

Iti livram comanda si ridicam echipamentul vechi.

Schimbul se face in sistem 1:1, la adresa mentionata de solicitant, iar predarea echipamentului vechi se va face in momentul livrarii celui nou-achizitionat în spațiul comun în fata domiciliului clientului.

Este foarte important ca in formularul de comanda numele si prenumele sa fie aceleasi cu cele introduse la inscrierea in program.

Dupa verificarea datelor furnizate de cumparator voucherele se valideaza in aplicatia online pusa la dispozitie de catre Autoritate in acest scop. Voucherele valide trebuie sa fie valabile (in termenul de utilizare de 15 zile pus la dispozitie de Autoritate), sa fi fost emise potrivit conditiilor mentionate in prezentul Regulament si sa nu fi fost deja utilizate la un alt comerciant.


Comerciantul isi rezerva dreptul de a anula comanda clientului daca datele furnizate nu sunt corecte. Produsele achitate cu vouchere se factureaza separat, distinct de alte produse comercializate de hotpoint.com.ro

In cazul utilizarii mai multor vouchere pentru mai multe produse eligibile in Program, se va emite cate o factura pentru fiecare produs in parte. Un voucher este valabil pentru achizitia unui singur produs eligibil.

Datele din factura emisa de Comerciant trebuie sa coincida cu cele ale posesorului voucherului emis de Autoritate.


La livrare, cumparatorul va transmite o copie a cartii de identitate a beneficiarului voucherului și va semna urmatoarele documente:


1) Factura emisa de Comerciant conform legislatiei in vigoare

2) contractul de finantare nerambursabila cu Autoritatea

3) declaratia pe propria raspundere.


Echipa de livrare nu face instalari pentru produsele noi si respectiv demontari pentru produsele vechi (deseuri).


Produsele eligibile cumparate cu un voucher oferit de Autoritate nu beneficiaza de serviciul de retur in 14 zile oferit de Comerciant. Cumparatorul are doar posibilitatea inlocuirii cu un alt produs din aceeasi categorie eligibila in Program, sub conditia ca produsul inlocuit sa se afle in aceeasi stare tehnica, functionala si estetica din momentul receptionarii initiale. Nu se accepta inlocuirea produselor care prezinta urme de uzura.


7. Protectia datelor personale. Prin prezentul Regulament Oficial, Comerciantul participant la program si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil incepand cu 25.05.2018.

Comerciantul participant la program actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.


Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri :

a. participarea in calitate de Comerciant Participant la Programul Rabla pentru Electrocasnice” organizat si finantat de Ministerul Mediului prin AFM, in scopul vanzarii electrocasnicelor noi, mai performante din punct de vedere energetic; in scopul colectarii deseurilor predate;

b. inregistrarea si scaderea valorii voucherelor din pretul de achizitie al echipamentelor noi; facturare corespunzatoare;

Pentru exercitarea drepturilor cu privire la datele cu caracter personal, persoanele vizate pot contacta Comerciantul utilizand urmatoarele date de contact:

- In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) Adresa de Corespondenta: Str Căpitan Aviator Alex Serbanescu, nr 14, bl 14 A, sc A, et1, ap 7, Sector 1, Bucuresti E-mail:office@hotpoint.com.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.


8. Conditii generale. Campania inceteaza de drept la data implinirii termenului. Dupa implinirea acestui termen, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul regulament nu mai confera dreptul clientilor de a participa la campanie.


Comerciantul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.


9. Limitarea raspunderii. In niciun caz Comerciantul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, rezultate ca urmare a participarii cumparatorilor la aceasta Campanie.

Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Comerciantul participant la program, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.


10. Dispozitii finale. Prin participarea la campania „Rabla pentru Electrocasnice” finantata de Ministerul Mediului prin AFM, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale ale acestuia. Comerciantul participant la program isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul, cat si actele aditionale la acesta pe perioada de desfasurare a campaniilor, fara vreo notificare prealabila.

Comerciantul participant la program isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara campania. Comerciantul participant la program isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei.

Comerciantul participant la program nu-si asuma niciun neajuns creat de intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens. Eventualele neintelegeri aparute intre Comerciantul participant la program si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


Regulamentul campaniei este afisat pe www.hotpoint.com.ro, pe toata Perioada Campaniei.